TurnPages špecifikácie

Prezrite si TurnPages


Aby ste si mohli prezrieť TurnPages publikácieon-line musíte minimálne splniť nasledovné požiadavky:

 • „Midband“ alebo „broadband“ internetové spojenie (Minimálna rýchlosť sťahovania 512 Kbit/s)
 • Internet Explorer, Chrome, Firefox alebo Safari
 • Na PC alebo Mac: minimálna Flash verzia 9 alebo JavaScript v Browseri
 • Na iPad, iPhone a iPod Touch cez Safari
 • Na Android je preferovaný cez Chrome

PDF pre TurnPages FS


Ak sa rozhodnete pre TurnPages FS riešenie stačí nám poslať PDF vášho letáku, brožúrz, časopisu alebo katalógu. My sa následne postaráme o kompletnú konverziu procesu na TurnPages.

PDF, ktorý nám pošlete musí spĺňať nasledujúce špecifikácie:

 • 1 PDF document obsahujúci všetky stránky
 • PDF nebude obsahovať žiadne „spreads“
 • PDF nebude zaheslovaný
 • Minimálne rozlíšenie 150 dpi, lepšie 300 dpi.

TurnPages DS


Cez túto webovú aplikáciu môžete konvertovať váš PDF na Turn Pages online. Aby ste to mohli urobiť, potrebujete nasledovné:

 • „Broadband“ internetové spojenie s minimálnou rýchlosťou sťahovania 2 Mbit/s a rýchlosť nahrávania aspoň 1 Mbit/s.
 • Internet Explorer, Chrome alebo Safari
 • Flash plugin, verzia 9 alebo vyššia
 • Windows alebo Mac
 • Žiaden Firewall alebo Proxy, ktoré blokujú nahrávanie cez Flash uploader
 • Žiaden antivírový softvér ktorý blokuje nahrávanie cez Flash uploader

 

PDF pre TurnPages DS


PDF, ktoré si nahráte v TurnPages DS musí spĺňať nasledujúce špecifikácie:

 • 1 PDF document obsahujúci všetky stránky
 • PDF nebude obsahovať žiadne „spreads“
 • PDF nebude obsahovať „vyrezané“ riadky
 • PDF nebude zaheslovaný
 • Minimálne rozlíšenie 150 dpi, lepšie 300 dpi.
 • PDF verzia 1.3 / Acrobat 4 kompatibilné
 • PDF nebude obsahovať transparentné vrstvy alebo „blending modes“
 • PDF bude formátované v RGB farbách
 • Všetky strany budú v rovnakých rozmeroch
 • PDF bude obsahovať minimálne 4 strany a vždy párny počet strán

 

 

 © Forward Thinking s.r.o., 2003-2015. Všetky práva vyhradené